Shp ihuni Shkelzen Gashi tregon se cila eshte menyra e vetme qe te rrezohet Qeveria Kurti duhet vetem te…

Befason me parashikimin Shkëlzen Gashi, ja kë e sheh kryeministër të  ardhshëm të Kosovës | Gazeta Lajm

-Qeveria rrëzohet nëse e kundërsh,tohen dialogun.Analisti po,litik Shkëlzen Gashi ka thënë se lënia e dial,ogut si prioritet i katërt nga kryemi,nistri Albin Kurti është taktikë me qëllim ngri,tjen e pazarit karshi Serbisë dhe bashkësisë ndërko,mbëtare.Gashi ka thënë se në rast se Qeveria e kundërshton dialo,gun atëherë pasojë nuk do të jetë iz,olimi i Kosovës, por rrëzimi i Qeverisë.“Këtë e kemi parë me rrëzimin e katër qeverive paraprake: Qeverisë Mustafa, Qeverisë Haradinaj,Qeverisë Kurti I dhe Qeverisë Hoti”.Ai ka thënë se pari,met e panegociue,shme duhet të bëhen të ditura me kohë nga Qeveria e Kosovës.“Duhet me i pasë disa pa,rime të panegociueshme. Për shembull, a ka me qenë integr,iteti ter,ritorial i Kosovës i cenueshëm apo jo? A është i cenueshëm rendi kushtetues apo jo?. Mendoj që duhet takuar pr,esidentja, kryeparlamentari dhe kryeministri me liderët e partive opozitare. Kështu ka qenë në Rambuje”.Gashi ka dhënë edhe idenë që marrëveshja me Serbinë mund të hidhet në referendum.

Shp ihuni Shkelzen Gashi tregon se cila eshte menyra e vetme qe te rrezohet Qeveria Kurti duhet vetem te… – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *