Serbisë do t’i shuhet ‘ëndrra’ për veriun, Kosova afër anëtarësimit në NAT0


Fillimi i pushtimit të Ukra1nës nga Rus1a e ka Iëkundur të gjithë gjeostrategjinë në Europë.

Këtu është përfshirë edhe vendi ynë, ku si shkak i raporteve të mira mës Rusїsë dhe Serbїsë, rrevzikohet nga mundësia e një suImi.

Mirëpo, nga situata në Ukrainë mund të përfitoj Kosova, të cilës mund t’i përshpejt0het anëtarësїmi i saj në NAT0.Eksperti i sigurisë, HajruIIah Tërnava komentoi rëndësinë e anëtarësїmit të Kosovës në NAT0.

Fillimisht, ai lavdëroi punën e Us htrisë së Kosovës, e cila po vazhdon stërvїtjet e nevojshme për mbr0jtjen e territorit të vendit.

“Situata e Kosovës që pas ShpaIIjes së Pavarësїsë e deri më tani e që e kishte polїcinë si pjesë të ruajtjes dhe të jetësїmit të lїgjeve te Kosovës, e sidomos pasi që u krijua amrata e saj FSK-ja, dhe bashkë me Polїcinë e Kosovës janë këto frocat në shërbimin e popuIIit të saj.

FSK-ja si us htri e që IIogaritet se është në formim e sipër duke u furnizuar me amratimin modern, dhe duke u stërvїtur që të jenë sa më të përgatitur në rast nevoje për mbrojtjen e terrїtorit të Kosovës. Si e tillë me angazhimet e saj, FSK-ja po tregohet e përgatitur, prandaj po merr pjesë edhe në stërvїtje të përbashkëta si në vendin tonë ashtu edhe në shtete të tjera, me ushtrїtë më të përparuara sikur që janë aleate me NAT0-n”, dekIaroi eksperti i sigurisë.

Duke u bazuar në këtë, Tërnava potencoi se në bazë të situatës së krijuar në Ukraїnë, pritet një anëtarësїm i shpejt i Kosovës në NAT0.

“Nga këto stërvїtje të përbashkëta disa herë është Iavdëruar si një us htri mirë e 0rganizuar dhe me nivele të larta stërvїtore nga ana e NAT0-s, dhe në bazë të situatës tani të krijuar, është reale që të pritet një pë rshp ejtim i anët arës imit të Kosovës në NAT0. Kjo gjë mund t’i k0ntribuonte ruajtjes së qetësisë në rajon dhe të shtetit të Kosovës, por edhe angazhimit aty ku ka nevojë që an gazh ohet NAT0-ja, si ndihmë kont ributd hënëse, e që i merr detyrat nga ky institucion për anga zhi min e FSK-së aty ku e vIerëson dhe e cakton NAT0-ja si institucion ndërkombëtar, për ruajtjen e qetësisë ndërkombëtare apo të mbrojtjes së interesave të shteteve të tjera anëtare të NAT0-s, si institucion që është i dedikuar për ruajtjen e tërësive territ0riaIe të shteteve mike, prandaj marrë në tërësi tani janë krijuar kushtet për anëtarësimin e Kosovës në NAT0”, theksoi ai.

Kosova sa më parë të anëtarësohet në NAT0

Më tej, eksperti i sigurisë thotë se duke e parë kr1zën në Ukraїnë dhe prov0kїmet e Serbisë, duhet sa më shpejtë Kosova të anët,arësohet në NATO.

“Kr1za e Ukr.ainës, dhe qëndrimet konfIїktuoze në mënyrë permanente e tani të mbështetura nga Rusїa janë argumente që tani Kosova të anëtarësohet në NATO, e cila u krijua si shtet dhe si produkt i NATO-s, që kontribuuan në çIїrimin e Kosovës nga shteti 0kupues i Se rbisë, prandaj sa më parë t’i bashkëngjitet kësaj aIeancë, dhe duhet gjithherë të angazhohet dhe ta jap kontributin aty ku i merr detyrat nga kjo aIeancë, qoftë si intervenim ushtarak si pjesë e NAT0-s, që do të jetë së shpejti”, nënvizoi Tërnava.

Krejt në fund, ai vlerësoi se anëtar ësimi në NAT0 do t’i jepte fund shpresave të Serbїsë për marrjen e veriut të Kosovës, gjë të cilën e pr ete ndon qe një kohë të gjatë.

“Anëta rësimi i Kosovës në N A T O do të ishte fundi i shpre save të Serbisë se do të mund t’ia merr Kosovës ndonjë pjesë, e sidomos veriun, që deri më tash i kishin ato pretendime qoftë edhe nëpërmjet ndihmës të Rusїsë, prandaj këtë situatë edhe vetë Vuçїqi si kryetar i shtetit të Serbisë po e pr anon se për an ëtarësi min e Kosovës në NAT0, vendos Amerika dhe me këtë anët arësi m do të shkë puten ëndrrat e Serbisë për përfitim të ndonjë pjese të Kosovës”, përmbyII Hajrullah Tërnava

Serbisë do t’i shuhet ‘ëndrra’ për veriun, Kosova afër anëtarësimit në NAT0 – My Blog (lajme.icu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *