Serbia në Panikë!: KFOR-i Gjermani dhuroi Ushtrisë së Kosovës armatìm prej 1.8 Milion Euro!

Pas shndërrimit të Kampit të KFOR-it Gjerman në Prizren në Park Kosovar-Gjerman Inovativ dhe Trajnues, KFOR-i Gjerman përmes Ministrisë së Financave i dhuron Kosovës pajisje në vlerë prej 1.8 miIionë euro.Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

Gjatë një vizite në Ministrinë e Financave, përfaqësuesit e KFOR-it Gjerman në Kosovë theksuan përkushtimin e tyre për mbështetjen e institucioneve të Kosovës përmes projekteve të ngjashme siç është projekti i Parkut Inovativ dhe Trajnues.Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

Për më tepër, ata falënderuan Ministrinë e Financave për përkushtimin në realizimin me sukses të projekteve me mbështetje të Qeverisë Gjermane.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

Në anën tjetër Ministri, theksoi se bashkëpunimi me Qeverinë Gjermane është dëshmi e një bashkëpunimi me sukses në fusha të ndryshme me partner serioz siç është Qeveria Gjermane.

Jetësimi i projektit të Parkut Inovativ dhe Trajnues është një mundësi e jashtëzakonshme për qytetarët e Kosovës dhe institucionet e vendit, përmes të cilit pritet të realizohen projekte tejet me rëndësi.

Vlen të theksohet se nga ky park në të ardhmen pritet të përfitojnë edhe vendet e rajonit.Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

Dhurimi i pajisjeve nga KFOR-i Gjerman mundëson që Parku Inovativ dhe Trajnues të fillojë funksionin e tij shumë shpejtë.Në fillim të këtij viti, Qeveria e Kosovës dhe Qeveria Gjermane patën iniciuar diskutimet mbi të ardhmen e Kampit Fushor të KFOR-it Gjerman në Prizren, pas largimit të trupave ushtarake nga kampi.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

Serbia në Panikë!: KFOR-i Gjermani dhuroi Ushtrisë së Kosovës armatìm prej 1.8 Milion Euro!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *