Senatori Amerikan vjen me deklarate te madhe /Tregon se a do t’i dergojne Ukraines avlone Iu’ftarak SHBA-te..

-Senatori Amerikan vjen me deklarate te madhe /Tregon se a do t’i dergojne Ukraines avlone Iu’ftarak SHBA-te..

-Sena tori amerikan Rob Portman bashkë.kryetar i grupit parla mentar të Ukrainës tha të dielën se dërgimi i avionëve lu ftarakë në Ukrainë përfshirë MiG29 është thelbësor pasi Rusia int ensifikon su lmet e saj ndaj vendit.

Ajo që kemi dëgjuar drej tpërdrejt nga ukrainasit është se ata i duan shu.më ata duan aftësinë për të pasur kontroll më të mirë mbi qiejt në mën.yrë që tu japin atyre një shans për të lu ftuar tha Portman një republikan nga Ohio për CNN transme ton lajmi.net.

Pentagoni tha javën e kalu.ar se SHBAja ishte kundër një plani polak për transferimin e avionëve lu ftarakë në Ukrainë për.mes SHBAsë dhe një baze ajrore gjermane në këtë kohë CNN raportoi më parë se anëta.rët e NATOs kanë shprehur shqetësime se ofrimi i avionëve lu ftarakë për Ukrainën edhe nëse bëhet në mënyrë dypalë.she mund të perceptohet nga Rusia si aleanca që për fshihet drejtpërdrejt në lu ftë.

Këshilltari për sigurinë komb.ëtare Jake Sullivan tha të dielën se SHBAja është e për qendruar në sigurimin e sistemeve të tjera anti ajrore që mund të ndih.mojnë ukrainasit të bëjnë përparim.

Dhe për mua ju e dini Vladimir Putin dhe rusët duk.et se po thonë se gjithçka është në shkallë për shkallëzimi dhe megjithatë ata po përshkallëzohen çdo ditë duke ardh.ur në Ukrainë me këto ar më deklaroi ai.

Pra ndër sa ato përshkallëzohen ajo që populli ukrainas kërkon është vetëm aftë.sia për të mbrojtur veten. Jepuni atyre mundë sinë që të përpiqen të ndalo.jnë një pjesë të kësaj epërsie ruse për sa i përket fuqisë ajrore për të qenë në gjen dje të shpëtojnë jetë dhe shpresojmë që të për.fundojnë me një zgjidhje paqësore për këtë.

Senatori Amerikan vjen me deklarate te madhe /Tregon se a do t’i dergojne Ukraines avlone Iu’ftarak SHBA-te..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *