Sek retaret e Amerikaneve BIinken dhe Austin neser do te udhetojne ne Ukraine per kete arsye kryesore e cila eshte..

-Sek retaret e Amerikaneve BIinken dhe Austin neser do te udhetojne ne Ukraine per kete arsye kryesore e cila eshte..
-Sek.retari amerikan i shtetit Antony Blinken do të viz itojë Kievin të die.lën.Lajmi u bë i ditur nga pre.sidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenskyy.

Vizita, e cila do të për.fshijë gjithashtu Sekretarin e Mbrojt.jes të SHBA, Lloyd Austin, do të jetë udhëtimi i parë zyrtar i zyrtarëve të qe.verisë ameri kane që kur Rusia filloi push.timin e vendit në shkurt.

Sek retaret e Amerikaneve BIinken dhe Austin neser do te udhetojne ne Ukraine per kete arsye kryesore e cila eshte.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *