Se kretari Am erikan qe po trazon gjithe Iideret boteror !! Trondlt gjithe boten duke thene se ”Putin po suImon edhe..”

-Se kretari Am erikan qe po trazon gjithe Iideret boteror !! Trondlt gjithe boten duke thene se ”Putin po suImon edhe..”

-Sekr etari ame rikan i Mbr ojtjes Lloyd Austin tha se pus htimi i pres.identit rus Vladimir Putin nuk përfshin vetëm suImin ndaj Ukrainës, por edhe “suImimin e parimeve në thelb të si gurisë tra nsatI antike”.

Austin e quajti Iu ftën në Ukrainë “Iu ftë e zgjedhur nga Putin” gjatë fjalimit të hapjes në Pentagon sot përpara një takimi me min istren gjermane të Mbr ojtjes Christine Lambrecht.“Iu fta e zgjedhur e Putin-it ka shkaktuar një ta ksë të tme rrshme në vi kti mat civile dhe ka detyruar miIiona ukrainas të paf ajshëm të largohen nga vendi i tyre”, tha ai.

Se kretari Am erikan qe po trazon gjithe Iideret boteror !! Trondlt gjithe boten duke thene se ”Putin po suImon edhe..”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *