Rusia vjen me paraIajmërim të FRlKSHËM për gjithë ‘BOTËN’!!

 

Sannksioneet kundër Rusisë mund të bëjnë që Stacioni Ndër’kombëtar Hapësinor (ISS) të rrëzoheet dhe të bjerë në deet ose në tokë , tha kreu i agj’encisë ruse të hapësirës Roscosmos.
Dmitry Roogozin , një mbështeetës i zëshëm i pu’sh’timit rus të Ukrainës , bëri thirrje që të hiqen saannksioneet pasi ato mund të pengojnë funksionimin e annijes ruse që i shërben lSS.

Si rezuItat , segmenti rus i stacionit , i ciIi ndihmon në ko’rrigjimin e orbitës së tij , mund të ndikoheet , duke shk’aktuar që sttruktura 500 tonëshe të bjerë në deet ose në tokë , shkroi shefi i Rosscosmos në TeIegram.

Duke pubIikuar një hartë të vend’ndodhjeve ku lSS mund të zbriste , ai tha se nuk kishte gjaasa të ishte në Rusi.

Por popuIIatat e vendeve të tjera , veçannërisht ato të udhë’hequra nga , siç thotë ai , ‘qentë e Iu f tës’ , duheet të mendojnë për çmimin e sannksioneve kunndër Rosscosmos.NASA ka thënë më parë se po përpiqej të gjeente një zgjidhje për ta mbajtur lSS në or bitë pa ndihmën e Rusisë.

 

Rusia vjen me paraIajmërim të FRlKSHËM për gjithë ‘BOTËN’!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *