Rusia vjen me nje reagim shqetesues per Kosoven per tu anetarsuar ne NATO ! Ata thone se..

 

-Për.faqësuesja e Rusisë në Këshillin e Sig urimit ku po mbahet seanca për Kosovën ka folur me shqet.ësim për ambiciet e Kosovës për t’u anë.tarësuar në NATO, për të cilat tha se Prishtina po kërkon integrim të për.shpejtuar në NATO, për të kër.kuar zbarkimin e një baze usht arake në rajon.Përfaqësuesja e Rusisë thotë se ideja që të krijohet një ush.tri e plotë në Kosovë është në kundër shtim të plotë me rezolutën 1244.

“Pra në fillim dëshirojmë të nënvizojmë. Pozita e Rusisë mbetet e pa.ndryshuar. Rez oluta 1244 mbetet baza për zgjedhjen e kësaj çështjeje. Ne kërkojmë nga Prishtina dhe Beogradi të arri.jnë një zgjidhje në bazë të Rez olutës. Dëshirojmë të kujtojmë kolegët tanë se ky mars shënon përvjetorin e bom.bardimeve të NATO’s mbi Serbinë, ku mijëra ci vilë janë zhdukur. Qindra objekte mes tyre, spitale shkolla e mo.numente. UÇK’ja është zgjedhur si aleati në terren dhe kri.me të shumta të UÇK mbeten të pandëshkuara. Vrasje dhe tr.afikim organesh njerëzore.Tani jemi në 2022 dhe ende po presim që nga Gjy.kata Spe ciale të ketë hetime të dr ejta dhe dënime meri.tore. Për.pjekjet e Prishtinës janë që të kund ërshtojnë proceset gjy qësore dhe ta bindin bash kësinë ndër.kombëtare që ajo nuk po kryen punë”, tha ajo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *