Rama Mud Të La.Rgohet Nga Qe.Veria? Ga.Zetari Marin Mema Bën Th.Irrje Nga Pr.Otesta: Kush Ka Thënë S’bëhet Shqipëria

Rama mud të la.rgohet nga qe.veria? Ga.zetari Marin Mema bën th.irrje nga pr.otesta: Kush ka thënë s’bëhet Shqipëria.Ga zetari i mirënjohur që gju r mo n gju rmët shqiptare kudo ato janë, Marin Mema i është ba shkuar këtë mbrëmje pr otestës para Kr yeministrisë. Në fjalën e tij, Mema tha se ka njerëz që duan të ma sa kr o j në Shqipërinë, por ai tha se kur shqiptarët bëhen ba shkë, gjithçka ndr yshon.Per la jmin e plo te kli ko ne re kla men me poshte

Rama mud të la.rgohet nga qe.veria? Ga.zetari Marin Mema bën th.irrje nga pr.otesta: Kush ka thënë s’bëhet Shqipëria – Online (infospostmedia.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *