Petkovic vjen me nje kr cnim per Kosoven / Nese nuk lejohen zgjedhjet me daten 3 prill atehere nuk do te kete zgjedhje ne Veri

 

 

Petkovic vjen me nje kr cnim per Kosoven / Nese nuk lejohen zgjedhjet me daten 3 prill atehere nuk do te kete zgjedhje ne Veri

Petar Petkovic ka bërë një kër.cënim të pazakontë, duke thënë se Kosova nuk do të mund të or.ganizojë zgjedhjet në një pjesë të te.rritorit të saj, nëse nuk lejon mbajtjen e zgjedh.jeve të Serbisë më 3 prill.
Kryetar i së ashtu.quajturës zyre për Kosovën në Beograd ka komentuar para.lajmërimet e Qeverisë Kurti për moslejim të mbajtjes së zgjedhjeve na.cionale të Serbisë në veri të Kosovës. Ai ka thënë se nëse nuk le.johet mbajtja e tyre, atëherë as Kosova nuk mund të or.ganizojë zgjedhjet e saj në veri të ven.dit.

Këto deklarata të tij vi.jnë pasi Serbia nuk u lejua të mbajë referendumin për ndry.shime kushtetuese në territorin e Re.publikës së Kosovës nga qeveria.
“Është fare e qar.të se, nëse nuk ka zgjedhje më 3 prill, nuk do të ketë më zgje.dhje në Prishtinë në veri të Kosovës. Do të kemi pasoja të pa.parashikueshme”, ka thënë ai Petar Petkoviq.
Në një pro.noncim për TV Tanjug, Petkoviq ka theksuar se çështja e votës është e drejtë theme.lore e njeriut, të cilën, siç tha ai, Albin Kurti po mun.dohet t’ia mohojë popullit serb në Kosovë, si dhe të gjitha të drej.tat e tjera që i ta.kojnë.

“Ne nuk do të mby.llim sytë për atë se çfarë po ndodh në Kosovë, ne e kemi para.lajmëruar vazhdimisht komunitetin ndërkombëtar, i cili është për.gjegjës për presionin ndaj Albin Kurtit dhe Prishtinës për të mbaj.tur zgjedhjet më 3 prill”, tha Pet.koviç.
Ai shton se ser.bët nuk kërkojnë ndonjë gjë të veçantë, por vetëm që zgjedhjet të mbahen si vitet e ka.luara dhe se si shtetet e Quintit ashtu edhe zyr.tarët e BE-së kanë mbrojtur të drejtën e popullit serb për të vo.tuar. Ai thotë se kjo nuk guxon të mbahet në formë dek.larate, por duhet veprim konkret për të pa.sur rezultat.

Tutje Petkoviç iu hyri edhe dek.laratave konspirative duke thënë se Kurti, duke mos lejuar serbët të vo.tojnë, dëshiron të ndërhyjë në procesin zgje.dhor në Serbi, pasi siç thotë ai, të gjithë e dinë se populli serb vo.toi për Vuçiqin dhe Partinë Pro.gresive Serbe dhe se ai dëshiron t’i largojë ato 50 – 60 mijë vota për Vu.çiqin dhe SNS-në.
Ndryshe, Ministrja e Jash.tme e Kosovës Donika Gërvalla tha në një emision së fundi se in.stitucionet e Republikës së Kosovës nuk do të le.jojnë mbajtjen e zgjedhje të Serbisë në Kosovë më 3 priill.