Per ku po drejtohen fo rcat Ruse qe po terhiqen nga Kievi / Pe ntagoni Ame rikan tregon pIanin rus duke thene se..


-Per ku po drejtohen fo rcat Ruse qe po terhiqen nga Kievi / Pe ntagoni Ame rikan tregon pIanin rus duke thene se..

-Zëdhë nësi i Pentagonit John Kirby ka thënë se rreth 20 % e forc.ave ru se që ishin tër hequr nga rrethi i Kievit janë drejtuar në Bjellorusi, gjatë 24 orëve të fundit. Ai tha se vlerësimi i Penta.gonit është se rusët do ti furni zojnë tr upat us htarake dhe ndoshta do ti ripozici.onojnë diku tjetër në Ukrainë teksa shtoi se në këtë fazë, ri pozicionimi i fo rcave ruset nuk po bëhet më ndonjë spefi.cikë shkruan CNN transme ton Klankosova.tv.

Tutje Kirby tha se nëse Rusia është në lidh.je me pretendimet për de përs hkallëzim ata duhet ti çojnë tr upat e tyre në garni.zon e tyre në Rusi teksa shtoi se fo rcat ruse janë ende duke e sul muar Kievin me su lme ajr ore bom bar dime e zja.rr artiIerie.

Per ku po drejtohen fo rcat Ruse qe po terhiqen nga Kievi / Pe ntagoni Ame rikan tregon pIanin rus duke thene se..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *