Pasi që shka’tërroi tërë Ukrainen, ja se cfarë e gjen Putìnin…

Pasi që shka’tërroi tërë Ukrainen, ja se cfarë e gjen Putìnin…

Pres.idenntti rus VIadimir Puttin dy.shohet se ka ka.nncer në ttir.oide.
Këto zëra kannë qark.uIIuar prej disa kohësh për një së ,mu’ ndje të ,mun.dshme që ka p.rekur presid.ennttin rus, por në orët e fundit.Ajo që shumë e kannë qu.ajtur një “bo’. mbë të vërtetë”, ka daIë në dri.të nga një inv’ esttigim nga Proekt, i njohur gjithashtu si Agen’ ntstvo, një or’ gann i pav’ arur rus, i spec’ iaIizuar në ga’ zetarinë investtigattive.

Pasi që shka’tërroi tërë Ukrainen, ja se cfarë e gjen Putìnin…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *