NUK PRITEJ KJO/ Rusia nuk po permbahet me, e hedh ne shesh edhe bishen e saj ! Fut ne gatishmeri kete mjet i cili eshte..

-Për ballë rez isten cës ukrai nase Rusia ka ven.dosur të fusë në punë Terminatorin bëhet fjalë për një tank Iu ftarak që Kre mlini e për.fshiu në fo rcat e tij ush tarake disa muaj më parë. Tan ket e reja peshojnë 44 tonë janë 7,2 metra të gjatë dhe 3,6 met.ra të gjerë këto tanke beteje janë ndërtuar duke u bazuar në për vojën ushtnarake që Kremlini fit.oi në Afganistan dhe Iu ftën e parë çeçene.

Terminatori mund të për fshihet në Iu.ftime me in tensi tet të lartë në zonat urbane për momentin Rusia ka vet ëm 9 tanke kryesore Iu.ft arake Terminator ose BMPT-72.

Modeli akt ual është prodhuar nga komp.ania ruse Uralvag vnzavod, kompania kryesore e tan keve në vend Term inatori mund të arrijë një shpejtësi prej 60 km/h për veç Rusisë edhe Kaza kistani ka tanke BMPT-72 perën.dimi nuk ka deri tani asnjë ta nk të barabartë me Terminatorin rus.

NUK PRITEJ KJO/ Rusia nuk po permbahet me, e hedh ne shesh edhe bishen e saj ! Fut ne gatishmeri kete mjet i cili eshte.. – Online (news308media.com)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *