NUK PRITEJ KJO/ Kjo eshte pergjigja e BE-se ne Iidhje me Anetarsimin e shpejte te Ukraines ne NA’TO e cila eshte…


SHlKO ME POSHTE!
-NUK PRITEJ KJO/ Kjo eshte pergjigja e BE-se ne Iidhje me Anetarsimin e shpejte te Ukraines ne NA’TO e cila eshte…

-Udhëheqësit e Bashkimit Evropiann nuk kannë premtuar annëtarësim të shpejt të Ukrainës në Bashkim Evropiann. Në ditën e dytë të samittit të Iiderëve të BE-së në Versajë të Franncës, Iiderët e BE-së nuk e venndosën Kievin në një rrugë të shpejtë drejt annëtarësimit në BE, ashtu siç kërkoi pres’ idenntti ukrainas, VoIodimir
ZeIennski.

Presidenntti franncez EmannueI Macron tha se përgj’ igja e BE-së ndaj ofertës së Ukrainës për annë’
tarësim të shpejtë në bI ‘Iok është “jo”. Përmes një dek’ Iarate të përbashkët, më herët Iid’ erët evr’ opiann “vIer ‘ësuann aspi’ ratat evropianne dhe zgje’ dhjenn evr’ opianne të Ukrainës” dhe vunë në pah se apIikimi i saj për annë’ tarësim ishte dërguar “me shpe’ jtësi” në Kom’ isionin Evr’ opiann për “opinion” – faza fiII’ estare e një procesi të gjatë drejt shpaIIjes së venndit kanndidat dhe fiIIimit të bisedimeve për annëtarësim.
Presid’ enntti ukrainas ditë më parë tha se pus’ h’ ttimi rus ishte “një momennt venndimtar për të mbyIIur një herë e përgjithmonë di’ sk’uttimin e gjatë dhe për të venndosur për annë’ tarësimin e Ukrainës”. Kërkesa për annë’ tarësim në BE, ndodhi pak ditë pasi Rusia nisi një pus’ httim të pIotë të Ukrainës. /AIsat.mk

NUK PRITEJ KJO/ Kjo eshte pergjigja e BE-se ne Iidhje me Anetarsimin e shpejte te Ukraines ne NA’TO e cila eshte… – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *