NUK PRITEJ KJO/ Kina ja kthen”shpinen” Rusise , merr vendimin qe do e habise Putinin per arsye se..

 

-Kina po prezanton rre.gulla të reja për mbikëqyrjen e kontratave në lidhje me bler.jen e pajisjeve ush.tarake, ra.porton agjencia e lajmeve Xinhua.Njoftimi erdhi një ditë pasi udhë.heqësi kinez Xi Jinping dhe presidenti amerikan Joseph Biden zhvi.lluan një bisedë gjatë së cilës ata diskutuan luf.tën në Ukrainë.

Presidenti i SHBA për.shkroi “imlikimet dhe pasojat” në një bisedë telefonike me pre.sidentin kinez Xi Jinping të premten në rast se Pekini ofron mbështe.tje materiale për Rusinë dhe sulmin e saj ndaj Ukrainës, tha Shtë.pia e Bardhë.Biden tha gji.thashtu se Kina, e cila bën thirrje për një ar.mëpushim në Ukrainë, merr vet vendimet e saj.

Zëdhënësi i Mi.nistrisë së Jashtme kineze, Zhao Lijien tha dje, përpara një bisede tele.fonike mes presidentëve kinezë dhe ame.rikanë, se Pekini zyrtar respekton sovranitetin dhe integri.tetin territorial të të gjitha vendeve.
“Kina është gjithmonë e për.kushtuar të respektojë sovranitetin dhe integritetin te.rritorial të të gjitha vendeve, duke respektuar qëllimet dhe pa.rimet e Kartës së OKB-së, duke i kushtuar rëndësi shqetë.simeve legjitime të sigurisë të të gjitha ven.deve, duke mbështetur të gjitha përpjekjet për zgjidhjen e kri.zës në mënyrë paqësore dhe për të promovuar bi.sedimet e paqes dhe ndihmë hu.manitare”, tha Zhao.Shtetet e Bashkuara kanë para.lajmëruar se Kina do të pa.guajë çmimin ekonomik nëse mbështet veprimet ush.tarake ruse në Ukrainë.

 

NUK PRITEJ KJO/ Kina ja kthen”shpinen” Rusise , merr vendimin qe do e habise Putinin per arsye se.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *