“Nuk Eshte Larg Dita Qe Kurti Do Ta Le Zyren E Kryeministrit” – Ja Kurthi Qe Po Pregaditet

 

 

“Nuk eshte larg dita qe Kurti do ta le Zyren e Krye,ministrit” – Ja kurthi qe po pregaditet.Ish-kēshilltari i Hashim Thaçit: Nuk do tē jetē i largēt largimi i Kurtit nga Zyra e Krye,ministrit.Adil Behramaj, ish kēshilltar i ish Presidentit Hashim Thaçi pērmes njē postimi nē Facebook, ka thēnē se rezul,tati i zgjedh,jeve tē 17 tetorit, pak muaj pas zgjedhjeve tē pēr,gjithshme, tregon shumē qartē zhgēnjimin e madh tē qytetarēve me qeveris,jen e kryeministrit Albin Kurti.Behramaj, ka theksuar se fitorja e Kurtit mē 14 shkurt, ndonēse nē dukje e madhe, ishte sikur fitore nē tavolinē.“Ky shtet ēshtē ndērtuar me shumē sakrificē dhe nē ndērtimin e tij, Albin Kurti nuk ka kurr,farē merite. Fitorja e tij mē 14 shkurt, ndo,nēse nē dukje e madhe, ishte sikur fitore nē tavolinē. Kur nē njērēn anē e kishim njē opo,zitar, qē ishte shkarravitur rreth 15 vjet nē kērkim tē pushte,tit dhe nē anēn tjetēr asnjē lider politik, sepse diku,sh tjetēr ishte pēr,kujdesur qē t’i hiqte arbit,rarisht nga poli,tika, shumē e lehtē ishte vendi,mmarrja pēr qytetarēt.

Pse tē mos provo,hej edhe Albin Kurti? Por, rezultati i zgjedhjeve tē 17 tetorit, pak muaj pas, tregon shumē qartē zhgēn,jimin e madh tē qyte,tarēve me qeverisjen e tij”, u shpreh ai.Sipas Behr,amajt, shteti i Kosovēs kurrē nuk ka pas kryemi,nistēr mē tē dobē,t.“Edhe Avdullah Hoti ka qenē kryemi,nistēr shumē mē i mirē se ky. Albin Kurti tērē angazhimin e tij e ka kanaliz,uar nē kapjen e shpejtē tē institucioneve. Ndērsa, tērē politi,kēn e tij publike e ka reduktuar nē instalacion, nē simbolikē: gypa, stikersa, etj. Mēnyra sesi po qev,erisē Albin Kurti ēshtē iden,tike me mēnyrēn e qeverisjes sharlataneske tē Agim Bahtirit, Mytaher Haskukēs e Shpejtim Bulliqit”, nēnvizoi ai.Ish kēshilltari i Thaçit tha se nuk ēshtē i largēt largimi i kurtit nga qeveria.“Kētyre dy tē fundit, pēr dall,im prej Kurtit, u kanē mbetur shumē pak ditē. Por, i largēt dhe i ndry,shēm nuk do tē jetē as largimi i Kurtit. Pa fije dinjiteti dhe i tur,pēruar do tē dalē nga Zyra e Kryem,inistrit!”, pērfundoi Behramaj.

“Nuk eshte larg dita qe Kurti do ta le Zyren e Kryeministrit” – Ja kurthi qe po pregaditet – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *