Nje Person Qe Prentedoi Se Ishte Deshmitar Ne Rastin E Krereve Te UÇK-Se Po Terhiqet Nga Aplikimi. Ja Arsyeja Qe Po Dridh Hagen

Nje person qe prentedoi se ishte deshmitar ne rastin e krereve te UCK-se po terhiqet nga aplikimi. Ja arsyeja qe po dridh Hagen.Tēr,hiqet nga aplikimi personi qē pretendoi se ishte vik ti,mē nē rastin e krerēve tē UÇK-sē.Njē person ēshtē tēr,hequr nga aplikimi i tij pēr tē qenē vik ti,mē pjesē,marrēse nē gjh,ykim in kundēr krerēve tē Ush tri,sē Çlirimtare tē Kosovēs nē Gjh,ykat ēn Speciale nē Hagē.“35/06”, ēshtē pseudonimi i njērit nga personat qē ka aplikuar pēr tē dēsh,muar si vik ti,mē kundēr krerēve tē UÇK-sē nē Hagē, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit e Jakup Krasniqit, shkruan lajmi.net.I njējti ka informuar Zyrēn pēr Pjesē,marrjen e Vik ti,mave se ēshtē tērhequr nga aplikimi i tij. Kētē veprim ai e ka ndēr,marrē mē 9 nēntor, duke kontaktuar direkt me Zyrēn ku fillimisht ai e kishte dērguar aplikimin e tij.Siç pēr,shkruhet nē raportin e kēsaj Zyreje, personi nē fjalē nuk ka qasje nē internet, dhe i njējti ka kērkuar qē tēr,heqja e tij t’i pērcillet direkt gjh,yqtar it tē Procedurēs Paraprake.“Mē 9 nēntor 2021, “aplikuesii 35/06” informoi VPO-nē pēr vendimin pēr tēr,heqjen e aplikimit tē tij . Meqenēse aplikanti nuk ka internet ose ndonjē mjet tjetēr pēr tē dērguar deklaratēn e tērheqjes, Vik ti,ma-35/06 i kērkoi VPO-sē qē tē t’ia pērcjellē çēshtjen gjh,yqtar it tē procedurēs paraprake”, thuhet nē raportin e Zyrēs pēr Pjesēmarrjen e vik ti,mave.

Nje person qe prentedoi se ishte deshmitar ne rastin e krereve te UÇK-se po terhiqet nga aplikimi. Ja arsyeja qe po dridh Hagen – Online (news71post.com)

Zyra pēr Pjesēmarrjen e Vik ti,mave i ka rekomanduar tutje gjh,yqtar it qē “vik ti,mēs 35/06” t’ia pranojē kērkesēn meqenēse ai ka shprehur dēshirēn qē pa mēdyshje tē tēr,hiqet nga aplikimi i tij pēr pjesē,marrje ne procedurē.“Meqenēse kērkuesi shprehu pa mēdyshje dēshirēn pēr tē tērhequr kērkesēn e tij pērmes telefonit dhe dha arsye tē vlefshme pse njē kērkesē me shkrim nuk mund tē dorēzohej, VPO rekomandon qē gjh,yqtar i i procedurēs paraprake tē pranojē tērheqjen e kērkesēs sē vik ti,mēs-35/06 pēr tē marrē pjesē nē procedure”, thuhet tutje nē raport.Dokumentet pērcjellēse tē kērkesēs nē fjalē, pas pērfundimit tē procedurave tē nevojshme i janē dorēzuar gjh,yqtar it paraprak, shkruan tutje lajmi.net.Kujtojmē se Zyra pēr Pjesē,marrjen e vik ti,mave ka mbushur dy raporte me aplikacione tē personave qē pretendojnē tē jenē vik ti,ma tē UÇK-sē e tē cilēt do tē marrin pjesē nē gjh,ykim.Disa prej tyre janē refuzuar, teksa njē pjesē ēshtē pranuar nga gjyh,katēs i paraprak dhe Zyra pēr Pjesēmarrjen e Vik ti,mave.Aktualisht, krerēt e UÇK-sē nē Hagē janē nē pritje tē njē vendimi nga gjh,yqta ri paraprak nē lidhje me kērkesēn e tyre pēr mbrojtjen nē liri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *