Në Vendet Me Popullsi Muslimane Kanceri Nuk Konsiderohet Si Së’mundje Serioze, Ata Kanë Formulën Për Kurimin E Saj

Në faqen e Alexander Chernigovsky në Facebook, u shfaq një tekst mbi traj tim in e sëm u nd jeve ma lin je në vendet islamike.

Në faqen e tij, ai shkruan se vendet myslimane nuk e konsiderojnë ka nce rin një së m und je të rr ezi k shme dhe se ai sipas tire “trajtohet me lehtësi brenda disa ditëve “pagërmes” njërimi

Ata këtë së mu nd je e cila është e rra llë tek ta, madje as nuk e quajnë së mu ndje, por “bi sh ë” e cila absorbon disa herë më shumë energji në qelizat e tyre.

Profesorët nga Universiteti i Algjerisë besojnë se k anc eri në çdo fazë të u risë vd es brenda 3 ditëve deri në një muaj. Agjërimi në këtë kuptim nuk do të thotë që ju nuk duhet të hani asgjë dhe të pini vetëm ujë të pastër.

Ata prétendojnë se agjërimi është një recetë si për pa ran d alim in ashtu edhe trajtimin e ka ncerit. Sipas një studimi të botuar Actes de l’Académie nationale des sciences, për të ku ru ar ose pa ra nda luar k anc e rin, njerëzit duhet të heqin dorë nga tre vaktet në ditë, ose të agjërojënë tre njën

Mundësi tjetër janë “ditët e agjërimit”, dmth të hani maksimumi 500 kalori në ditë, ose të eli min oni plotësisht mëngjesin dhe drekën.

Në vendet me popullsi muslimane kanceri nuk konsiderohet si së’mundje serioze, ata kanë formulën për kurimin e saj – Online (trendeonline.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *