Ndryshon Rregulla Per Proceduren E Bashkimit Familjar Ne Gjermani, Prej Tani Shume Leht Mundeni Me..

Bashkimi familjar në Gjermani aktualisht paraqet shumë pro bleme. Por planet e koalicionit të ri qeveritar gjerman pritet të çojnë në zvogëlimin e kohës së pritjes për marrjen e vizës. Që nga hyrjaa nëfuqi e Rregullores së Ballkanit Perëndimor, mijëra punëtorë nga vendet e Ballkanit Perëndimor.
Kanë gjetur punë e kanë filluar një jetë të re në Gjermani. Si rregull pas dy vjetësh, por edhe në varësi të llojit të lejes së qëndrimit në Gjermani, ata mund të bashkohen me familjet e tyre. Sigurisht për këtë duhet të plotësohen disa kritere, si psh të ardhurat e mjaftueshme.

Këtë e konfirmon edhe zyra e shtypit e Ministrisë së Jashtme në Berlin. Krahas masave organizuese në marrëveshjen e koalicionit janë parashikuar edhe lehtësime të tjera për procedurën e vizave për bashkimin familjar, të cilat pas zbatimit mund të çojnë po ashtu në zvogëlimin e kohës së pritjeve.

Ministria e Jashtme gjermane se për zbatimin e këtyre lehtësimeve që kërkojnë pjesërisht edhe ndryshime ligjore, kjo ministri është në këmbim të ngushtë me ministritë përkatëse.

Ndryshon Rregulla Per Proceduren E Bashkimit Familjar Ne Gjermani, Prej Tani Shume Leht Mundeni Me.. (gazetastar.pw)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *