Ndiqni procedurat për realizimin e ndihmës prej 100 euro për çdo qytetarë mbi moshën 18 vjeç…

Ndiqni procedurat për realizimin e ndihmës prej 100 euro për çdo qytetarë mbi moshën 18 vjeç…

Ndiqni procedurat për realizimin e ndihmës prej 100 euro për çdo qytetarë mbi moshën 18 vjeç…
Kliko nReklam per video mos e humbisni…

edhe për procedurat e këtyre pagesave.Shkruan Lajme AktualeSipas këtij vendimi pensionistët dhe ata që marrin ndihma sociale do t’i paguhen në mënyrë automatike nga 100 euro, ndërsa te tjerët që dëshirojnë këtë ndihmë duhet të lajmërohen nga data 15 maj deri më 5 qershor në dy forma atë të sistemit online dhe thirrjes telefonike Kliko nReklam per video mos e humbisni…

Burimi: https://winingal.com/vmur/2020/09/06/ndiqni-procedurat-per-realizimin-e-ndihmes-prej-100-euro-per-cdo-qytetare-mbi-moshen-18-vjec/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *