Ministri serb Selakoviq u ankua tek Escobar dhe Lajcak per kete gje qe spo e ben Kosova e cila eshte …

-Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë, Nikola Selakoviq, është takuar në Beograd me Gabriel Escobar dhe Miroslav Lajcak me të cilët ka dis,kut,uar për çës,htj,en e dia,ogu,t Kosovë-Serbi.Selakoviq pr,eten,don se Serbia ka për,mbus,hur shu,mi,cën e ob,ligi,m,eve nga dia,lo,gu, derisa sipas tij Kosova edhe pas gati nën,të vitesh të arr,it,jes së marrëveshjes, nuk e ka im,pleme,ntu,ar pjesën kryesore të marr,ëves,hjes, e që Selakoviq thotë se është As,ocia,cio,ni i Komunave me shumicë serbe.

Selakoviq e ka hapur edhe temën e zg,jedh,jeve të ard,hsh,me të Serbisë, duke thënë se duhet të gj,ende,t një zgji,dh,je, meqë sipas tij, në dy de,kad,at e fundit se,rbët në Kosovë kanë vot,uar dhe vota,t janë mbl,edh,ur me asi,ste,ncën e OS,BE-së.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *