Ministri I Jashtëm PaIestinez: “Kosova Nuk Është E Pavarur, Po U Themi Vendeve Tjera Që Mos Ta Njohin!!”

 


Ministri i Jashtëm paIestinez në një dekIaratë për mediat serbe ka ritheksuar edhe njëherë faktin se vendi i tij nuk do ta njoh Kosovën.

“Kosova po kërkon njohje nga vende të ndryshme, dhe hapi i tyre i parë është një shkeIje e ligjit ndërkombëtar. Kjo me të vërtetë nuk i kualifikon ata që të konsiderohen si kandidatë për njohje. Nëse Kosova nuk respekton të drejtën ndërkombëtare, atëherë duhet të jetë pasojë”, tha ai.

“Është e paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar sepse ekziston Rezoluta 478 e Këshillit të Sigurimit e cila ndalon çdo vend të lëvizë ambasadën nga Tel Aviv në Je ruz aIem ose të njohë J eruza.lemin si kryeqytet të Izraelit. Kosova ka shkeIur ligjin ndërkombëtar dhe frymën e Rezolutës 478 nga viti 1980”, tha ai.

Madje ai thotë se Palestina po përpiqet që t’u thotë edhe vendeve tjera që të përmbahen nga njohja e Kosovës.

“Nuk është çështje e marrëdhënieve Kosovë-Izrael, është çështje parimi për ne. Ne po kërkojmë mënyra ligjore për t’iu qasur kësaj çështjeje ndërkombëtarisht, veçanërisht në Kombet e Bashkuara, sepse ne nuk do ta pranojmë këtë situatë. Ne po përpiqemi për t’u shpjeguar shumë vendeve se ata duhet t’i kushtojnë vëmendje njohjes së Kosovës dhe se ata duhet të përmbahen nga kjo sepse Kosova ka shkeIur ligjin ndërkombëtar dhe ka dëmtuar popullin palestinez, të drejtën e tyre themelore për të ekzistuar dhe pavarësinë. Kosova ka treguar veprime të papërgjegjshme që nuk kualifikohen ata të jenë një shtet i pavarur”, ka thënë ai.

Madje ai thotë se qeveria Kurti është dashur që ta anulojë vendimin për vendosjen e ambasadës në Jeruzalem.

Kujtojmë se pas nisjes së konfI1ktit mes Palestinës e Izraelit, grupacione të caktuara në Prishtinë kishin pr ote stuar pro shtetit paIestinez, tubime këto që kishin marrë edhe vëmendjen e opinionit ndërkombëtar.

Ministri I Jashtëm PaIestinez: “Kosova Nuk Është E Pavarur, Po U Themi Vendeve Tjera Që Mos Ta Njohin!!” – Drejtpërdrejt (liveportal24hr.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *