Mergim Lushtaku “Dridh” Kundershtaret E Ish Presidentit Thaçi / Ja Paralajmerimi Tij Qe Po “Hallakat” Vendin

 

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, ka pu,bli,ku,ar një fo,tog,rafi me ish-presidentin e Kosovës në llogarinë e tij në Facebook.“Dielli do të lind përsëri”, ka shkruar Lushtaku mbi fot,ogr,afi,në, duke mos sqaruar se çfarë ka paralajmëruar me këtë f,otog,ra,fi.Kujtojmë se Gj,yk,ata Sp,e,ci,ale ka urd,hëru,ar Po,lic,i,në e Kosovës të njoftojë se a mu,nd,et të gar,ant,o,jë lir,im,in e përkohshëm të të aku,zu,arv,e në Hagë.

Mergim Lushtaku “dridh” kundershtaret e ish Presidentit Thaçi / Ja paralajmerimi tij qe po “hallakat” vendin – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *