Më Në Fund Mesohet E Vërteta…Ja Arsyeja Pse Italia Ishte Vendi Më I Prekur Ne Krahasim Me Vendet E Tjera

Më Në Fund Mesohet E Vërteta…Ja Arsyeja Pse Italia Ishte Vendi Më I Prekur Ne Krahasim Me Vendet E Tjera

Pa ndemia ka gjunjezuar mbare botën duke përfshirë shtete te tera, nga lindja në perëndim, disa prej tyre mjaft të mëdha. Është një vi rus preku më teper disa zona sesa te tjera edhe vete brenda kombeve, madje në disa vende ka prekur “vetëm disa provinca”. Për shembull, pothuajse 8,000 njerëz pozitivë janë raportuar në Republikën Domenikane, ndërsa në Haiti, kombi që zë gjysmën tjetër të ishullit,të së murët janë vetëm 100 Në Indonezi vlerë

sohet se mijëra njerëzit vd iqën si rezultat i COVI D-19, megjithatë në Malajzinë fqinje, vd ekjet nuk i kalojnë njëqind. Në këtë drejtim, ‘N ew York Ti mes’ ka realizuar një studim në bashkëpunim me shumë eksp ertë të s ëmundjeve in fektive, ep idemiologë dhe vi rologë nga zona të ndryshme të planetit për të gjetur një shpjegim për këtë diversitet në përhapjen e Sars-Co v-2

Burimi: http://gazeta.lajmet.live/me-ne-fund-mesohet-e-vertetaja-arsyeja-pse-italia-ishte-vendi-me-i-prekur-ne-krahasim-me-vendet-e-tjera/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *