Makron mesazh Vuçiqit!: Nëse vazhdoni ta përkrahni Ruśinë! Kosova nga nesër Anëtare e NATO-s!


Vuçiqi mblodhi Këshillin e Mbrojtjes Nacionale ku çështja e Ukrainës dhe marrëdhëniet e saja me R.usinë ishin temat kryesore konfIikti në Ukrainë është një gjë shumë e t mer.rshme për Ukrainën në qoftë se Rusia nuk i dëgjon këshillat e Perëndimit. S anks io net do ta dë m tojnë.

Bideni e ka një teIekonferencë me udhëheqës të P erëndimit ku do të bisedohen s an ksi onet dhe llojet e tyre ndaj R.us.isë, e në qoftë se ajo nuk e ndal o fen siv ën e saj ndaj Ukrainës. Vuçiqi e lajmëroi Këshillin Nacional të Sigurisë se Serbia është para një diIeme jo të kënaqshme, që mundet me e shti Serbinë në një gjendje aspak të mirë. Serbia duhet me vendos: me shkue me Rusin apo me Perëndimin. Sot, po ashtu Vuçiqi bisedoi me Makronin e Francës, i cili i tha Vuçiqit në një mënyrë shumë direkte: O ME NE, O ME PUTlNlN.

Makroni po ashtu ia bëri me dije Vuçiqit në një mënyrë shumë direkte: Në qoftë se shkoni me Rusinë, Kosova do të pranohet në NAT0 dhe pesë shtetet që nuk e kanë njohur ende Kosovën – do ta njohin. Makroni, para bisedës me Vuçiqin u koordinua me kabinetin e Bidenit.

Makron mesazh Vuçiqit!: Nëse vazhdoni ta përkrahni Ruśinë! Kosova nga nesër Anëtare e NATO-s! – My Blog (lajme.icu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *