Lengu i lakres ( rasoj ), shkencetaret e huaj tron’disin gjithe boten me studimin e fundit ! Ja cfare semundje sheron rasoji…

Lëngu i lakrës së kuqe është një ndër pijet më të shëndetshme që mund të  pini – Anila Kalleshi

Lën gu i lakrës është një nga pijet më të shën.detshme që mund të konsumoni. Është i pasur me poli fenolë, kalcium, magnez, hekur fos.for sulfur, kalium, jod si dhe vita minat e shumta por edhe acid folik.Lakra për mban shumë polifenolë ose siç nji.hen ndryshe si antioksidantë që pakësojnë shfaqjen e sëmundjeve kan.cerogjene dhe atyre kronike. Mineralet e rëndë sishme që përmban ky lëng e bëjnë atë të rëndësishëm në mbroj.tjen e kokcave por edhe në uljen e tensionit të gjakut.

Vita minat që gjenden tek lakra dhe lëngu i saj janë të dobish.me për sistemin riprodhues, atë imunitar shëndetin e syve por edhe shën detin e flokëve lëkurës, mëlçisë, nervave sy.ve e shumë të tjera. Lakra është një burim i shkël qyer i vitaminës C që e ndihmon organizmin të jetë më rezis.tent ndaj baktereve, radi kaleve të lira dhe virozave.

Si pas të dhënave lakra përmban më shu.më vitaminë C se portokallet, një karakteristikë që e bën lakrën të domos.doshme kundër shumë sëmundjesh. Lakra është një nga 10 ushqi.met më të pasura me vitaminë K, e cila është thelbësore kun.dër së mundjeve të zemrës dhe kockave.

Ar sye përse duhet të pini lëng lakre eshte se ndihmon kun.dër ulçerës në stomak
Lëngu i lak rës trajton ulçerën në stomak sipas të dhë.nave mbi këtë perime. Sipas shkencë tarëve ky lëng i pasur në vita.mina dhe minerale forcon rezistencën e shtresës së sto makut ndaj acideve.

Ndihmon fun ksionin e mëlçisë lëngu i lakrës përmban antioksidantë që lua.jnë një rol në detoksifikimin e mëlçisë. Mëlçia luan një rol vendimtar në funk.sionet e ndryshme metabolike të tru pit.

Flo kë të shëndetshëm lëngu i lakrës përmban shumë sul.fur dhe është shumë efikas për forcimin e flokëve dhe shman gien e rënies së tyre. Pini një gotë me lëng lakre çdo mën.gjes dhe përdoreni lëngun edhe si maskë flo kësh.

Lengu i lakres ( rasoj ), shkencetaret e huaj tron’disin gjithe boten me studimin e fundit ! Ja cfare semundje sheron rasoji… – Gazeta Publike (liteelink.com)