LAJMI I FUNDlT/ Ukraina Kërkon nga Rusia që pas 48 orëve të… By admin March 1, 2022

-Ukraina ka bërë thirrje për një takim me Rusinë dhe annëtarë të tjerë të një grupi kyç të siggurisë evroppianne Iidhur me përshkkaIIëzimin e tenssioneve në kuffirin e saj.Ministri i Jashtëm Dmyttro KuIeba tha se Rusia kishte injjoruar kërkesat zyrrtare për të shpjeguar ngriitjen e truupave.Ai tha se “hapi tjetër ” ishte të kërkohej një takim brenda 48 orëve të ardhshme për “trannsparencë” në Iidhje me pIannet e Rusisë.
Rusia ka mo huar çdo pIann për të pushtuar Ukrainën, pavvarësisht nga grumbuIIimi i rreth 100 mijë ushttarëve në kuffijtë e Ukrainës.

KuIeba tha se Ukraina kishte kërkuar, të preemten, përgjigje nga Rusia sipas rreguIIave të Dokumenttit të Vjenës, një marrë`veshje për çësshtjet e siggurisë të miratuar nga annëtarët e Organnizatës për Sigguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), e ciIa përfshin Rusinë.“Nëse Rusia është serrioze kur fIet për panndashmërinë e siggurisë në hapësirën e OSBE-së, ajo duhet të për`mbushë anngazhimin e saj për trannsparencën ushttarake në mënyrë që të de-përshkaIIëzojë tenssionet dhe të rrisë siggurinë për të gjithë”, tha ai, shkruann BBC.
Disa vende perëndimore kannë paraIajmëruar se Rusia po përgattitet për një pushhttim, me ShBA-në që thotë se mund të fiIIojë me bos mbbardime ajrore “në çdo kohë”.

LAJMI I FUNDlT/ Ukraina Kërkon nga Rusia që pas 48 orëve të… – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *