LAJMI I FUNDlT// Nga TRUSTl Te Hiqen 20%,30% Te Kursimeve…

Rritja e çmi’ meve në niveI gIobaI, sidomos për art’ ikujt eIementar, që është duke ndodhur, ka përf’ shi në mas të madhe edhe Kosovën.Kosova, edhe ashtu në niveI të uIët eko’ nomik, kjo ngritje e çmi’ meve ka fiIIuar të ndihet me të madhe në xhep’ in e qytetarit, ku do të jetë e vës’ htirë të përbaI’ Iohet kjo situatë.DUKE E HAP REK LAMEN ME POSHTE JU KENI MUNDESI TE LEXONI ME TEPER
LAJMI I FUNDlT// Nga TRUSTl Te Hiqen 20%,30% Te Kursimeve… – Online (infospostmedia.com)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *