LAJMI FUNDIT – Serbiaa Ne AN’KTH!! Joe Biiden I Dergon Nje Leter Vuçiqit Per K0soven…

J0e Biiden, i ka dër,guar letër urimi atij të Serbisë, Aleksandar Vuçiq, për rizgje.dhjen në postin e të parit të shtetit serb.Biiden, mes tjerash, i shkruan Vuçiqit se zgje.dhjet tashmë kanë kaluar dhe e ink,ura,jon atë që të bëjë hapa drejt pr,om0,vim,it të pa,qes e sta,bilitetit në rajon.“Këtu përfsh.ihen ndërm.arrja e hap,ave pr0akt,ivë, përfshirë k0mpr0misin kur kjo kërk0het me qellim nor,mali,zimin e marrëdh.ënieve me Kosovën, nëpërmjet dialogut të udhëh.equr nga Bashkimi Evr0pian”, ka shkruar presidenti ame.rikan në këtë letër ur,imi.Biiden po ashtu shk,rua,n për raportet Beograd-Uashington, derisa e pë,rgë,zon Serbinë për v0timin në O.K.B të rez0luts që dë,n0n su,lmin e R.usisë mbi Ukr.ainën.

LAJMI FUNDIT – Serbiaa Ne AN’KTH!! Joe Biiden I Dergon Nje Leter Vuçiqit Per K0soven… – Info (haberreport.xyz)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *