LAJMI FUNDIT / Rusia perseri fillon qe te suI moje Ukrainen, por tani ata po go dasin..

 


-LAJMI FUNDIT / Rusia perseri fillon qe te suI moje Ukrainen, por tani ata po go dasin..

-Rake tat kanë godi.tur portin Mykolaiv të Detit të Zi në Ukrainë la jmin e bën të di.tur një ndihmës i min istrisë së bre ndshme të vendit. Ndër kohë më herët gjatë ditës një su.Im me ra keta ndodhi në objektet e magaz inimit të karbu.rantit në qytetin po rt të Odesës.

For cat ru se kanë go ditur portet jug.ore të Ukrainës në përpjekje për ta shkë putur atë nga Deti i Zi dhe për të kri juar një korridor tok ësor midis Krimesë së an eksuar dhe zonave të kontro.lluara nga se par atistët në Ukrainën li ndore.

LAJMI FUNDIT / Rusia perseri fillon qe te suI moje Ukrainen, por tani ata po go dasin..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *