Lajm I Mire Nga Trusti / Te gjithe qytetaret e Republikes se Kosoves kane te drejte te terheqin mjetet e tyre prej Trusti

 

 


Vjen lajm i mire nga Trusti / Te gjithe qytetaret e Republikes se Kosoves kane te drejte te terheqin mjetet e tyre prej Trusti Deputeti i Ale.ancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri ka thënë në emi.sionin “Frontal” në T7, se qytetarët kanë të drejtë që të tërheqin mjetet e tyre që i kanë të mble.dhura në Trust.DUKE E HAP REK LAMEN ME POSHTE JU KENI MUNDESI TE LEXONI ME TEPER

Ai dek.laroi se këto mjete duhet të tër.hiqen në një përqindje të caktuar.“E vlerësojmë që është e drejtë e qytetarëve përvetësimi i kë.tyre mjeteve në përqindje të caktuar në mënyrë që të lehtë.sohet jeta”, tha ai.Më tutje, deputeti i AAK-së kr itikoi qev erinë se nuk ka kreativitet për të bërë zgjidhje për qytetarët.“Munden me e rrit për.qindjen në 0.5% për ata që për shembull e kanë moshën 40 vjeçare. Ose 1%. Pra nuk janë krea.tiv. Kjo qev eri nuk është kre ative dhe prak tike. Është q everi e fjalë.ve të mira por kur vjen puna me bë një veprim konkret nuk e bëjnë”, ka thënë më tu.tje ai.DUKE E HAP REK LAMEN ME POSHTE JU KENI MUNDESI TE LEXONI ME TEPER

Lajm I Mire Nga Trusti / Te gjithe qytetaret e Republikes se Kosoves kane te drejte te terheqin mjetet e tyre prej Trusti – Drejtpërdrejt (todaynews44.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *