Lajm i madh vjen per vizat ! Kjo qe i kerkoi KanceIari Gjerman, presidentit francez Macron do i ndihmoje Kosoves duke..


-Lajm i madh vjen per vizat ! Kjo qe i kerkoi KanceIari Gjerman, presidentit francez Macron do i ndihmoje Kosoves duke..

-Kance lari gjerman OIaf Scholz dhe presidenti fran.cez Emma nuel Macron u takuan të hënën në mbrëmje për bisedime në Kan celari në Berlin. Në takim është folur edhe për Ballkanin Perën dimor ku në njoftimin zyrtar të Kancel.arisë thuhet se do të punohet për kapërcimin e të gjitha bllok adave ekz istuese.

Ne i qën drojmë premtimit tonë për anët arësim bllo kadat ekzist uese duhet të kapë.rcehen në interes të përgjegjësisë evropiane dhe arsyes gjeo strate gjike bëri thirrje Scholz Kanc elari Ol af Sch olz po ash.tu e uroi Emmanuel Macron me gjithë zemër për ri zgjedhjen e tij si presid ent francez në tak.im u tha edhe se “vendi i Ukrainës i përket Europës”.

Në këto zgje dhje Franca ka zgjedhur qartë Evr.opën kjo është një shenjë e mirë tha Scholz të hënën në tak.imin me Macron në Kancel arinë Fed erale në Berlin.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *