Lajm i fr ikshem per gjithe boten / Rusia perseri paraIajmeron Suedine dhe Finlande ! Nese hyni ne NATO, atehere behuni gati per..

-Lajm i fr ikshem per gjithe boten / Rusia perseri paraIajmeron Suedine dhe Finlande ! Nese hyni ne NATO, atehere behuni gati per..

-Rusia e ka para lajmëruar Suedinë dhe Finlandën për.mes kan aleve diplo matike për pasojat nëse i bashko hen NATOs ka thënë ministrja e Jashtme ruse Maria Zakharova. Ne kemi lëshuar të gjitha para laj mërimet edhe publi.kisht edhe përmes kana leve dipl omatike tha ajo për televizionin Russia24 trans meton Gazeta Express.

Ato Suedia dhe Finlanda e di.në për këtë dhe skanë pse të surpri zohen rreth kësaj janë informuar mbi të gjitha dhe në çfarë çojnë ato. Parla menti i Finlandës do të hapë sot një deb.at nëse do të kërkojë anëtarësimin në NATO, pasi push timi rus në Ukrainë shkaktoi rritje të mbësh.tetjes pol itike dhe pub like për tiu bashkuar alea ncës ush tarake.

Pa varësisht paralajmërimit të Rusisë për ven.dosje bërthamore në Baltik nëse Finlanda dhe Suedia fqinje i bashko hen alea ncës usht arake kryeministrja e Finlandës tha se vendi i saj tani do të vendo ste shumë shpejt nëse do të apli.konte për anët arësim.

Lajm i fr ikshem per gjithe boten / Rusia perseri paraIajmeron Suedine dhe Finlande ! Nese hyni ne NATO, atehere behuni gati per.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *