Ky Eshte Mesazhi Qe Vjosa Osmani I Dergoi Evropes Dhe Po Dridh Vendet Anetare Te BE-Se. Ja Cfare Kerkon Nga Ata Te Bejne Per Kosoven

Vjosa Osmani: Koha që Evropa të hapë dyert për shtetin më pro-evrop,ian në botë.Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se ka ar,dhur koha që Evropa t’i hapë dy,ert për Kosovën, që ajo e ka quajt,ur si shtetin më pro-evropian në botë.Në Ditën e Evropës, Osmani thotë se besue,shmëria e BE-së dhe institucioneve të saj varet nga heqja e viz,ave për Kosovën.“Trad,icionalisht në këtë ditë, insti,tucionet e BE-së i hapin dyert e tyre për pu,blikun. Ka ardhur koha që ato t`i hapin dyert e tyre për K,osovën.Besueshmër,ia e BE-së dhe e instituc,ioneve të saj varet nga mbajtja e fjalës në lidhje me liberal,izimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Kosova, ndërkaq, duhet të bëjë pë,rgatitjet e nevojshme për aplikim për status të shtetit ka,ndidat në momentin e volitshëm”, ka shkruar Osmani.Postimi i saj i plotë:

“Koha që Evropa të hapë dyert për sht,etin më pro-evropian në botë.Sot Evropa feston paqen dhe unitetin në të gjithë kontinentin e vjetër. Për Kosovën, sikurse edhe për shumë shtete evropiane, shumë kohë para nesh, çmimi i arritjes së paqes ka qenë i lartë. Prandaj kjo është arsyeja pse ne duhet të punojmë shumë që jo vetëm t`i ruajmë, por edhe t`i forcojmë këto vlera të arritura me shumë mund.Ne jemi një vend paqe,dashës dhe qartë me orientim pro-evropian. Ndaj aspirojmë dhe po punojmë drejtë anëtarësimit në Bashkimin Evropian, të cilën gjë do ta bëjmë me dinjitet dhe në interesin e qytetarëve, në rend të parë.Tradicionalisht në këtë ditë, institucionet e BE-së i hapin dyert e tyre për publikun. Ka ardhur koha që ato t`i hapin dyert e tyre për Kosovën.Besueshmëria e BE-së dhe e institucio,neve të saj varet nga mbajtja e fjalës në lidhje me liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Kosova, ndërkaq, duhet të bëjë përgatitjet e nevojshme për aplikim për status të shtetit kandidat në mome,ntin e volitshëm.Ne të gjithë duam një Evropë të suksesshme, të për,paruar dhe në të cilën sundon paqja! Ne kemi mbrojtur vlerat civilizuese evropiane edhe në mesjetë, duke përcaktuar një herë e përgjithmonë orientimin tonë strategjik. Ne nuk luajmë me dy karta, ndërmjet lindjes e perëndimit. Integrimi në struktur,at euro-atlantike është përcaktimi ynë i përhershëm. Prandaj, le të punojmë me shtetet e tjera evropiane, sepse si një ndër pop,ujt më të vjetër të kontinetit, BE-ja është shtëpi e jona!“

Ky eshte mesazhi qe Vjosa Osmani i dergoi Evropes dhe po dridh vendet anetare te BE-se. Ja cfare kerkon nga ata te bejne per Kosoven – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *