Kush eshte njeriu qe Erdogan ja ka frlken ?! Ai po tenton ta rre zoje Erdoganin dhe…

-Kush eshte njeriu qe Erdogan ja ka frlken ?! Ai po tenton ta rre zoje Erdoganin dhe…

-Kemal Kilicdaroglu, lideri i Par.tisë Republikane Popullore turke, mund të jetë nje.riu që do ta për mby së të gjithë.pushtetshmin e Turqisë, Recep Tayyip Erdogan.The Economist ka pub.likuar një shkrim për Kilicdraoglun, i cili është duke u bërë gati për shoun më të rën.dësishëm në ka.rrierën e tij. Përderisapërgatitet për zgjedhjet e vitit të ar.dhshëm në Turqi, ai flet edhe për Erdoganin.“Erdogan do të bëjë të pa.mundurën që të mos bie. Do ta shtojë presionin mbi gjyqë.sorin, do të përpiqet që t’i heshtë mediat e lira dhe ta mani.pulojë bordin e këshillit zgjedhor”, ka thënë Kili.cdraoglu në zyrat e selisë së partisë së tij.Megjithatë, ai ka vetë.besimin e lartë që pushtetit të pafund të Erdogan i ka ardhur fundi.“Do t’i japim një mësim në kutitë e vo.timit”, ka thënë ai, transmeton Gazeta Express.

Kundër.shtarët e Erdoganit janë duke u bashkuar. Më 28 shkurt, gjashtë parti opo.zitare, përfshirë Partinë Republikane Popullore, kanë nën.shkruar një deklaratë të përbashkët, ku theksohet që.llimi i tyre për ta rrëzuar sistemin pre.sidencial në Turqi, i cili i jep Erdoganit pushtet të pakontrolluar.Ata synoj.në t’i japin më shumë kompetenca parlamentit dhe t’i mbështe.sin institucionet shtetërore, duke filluar nga gjykatat dhe banka qen.drore.Ka ende punë që kjo alean.cë të merret vesh për kandidatin e përbashkët për pre.sident, mirëpo indikacionet janë që Kilicdraoglu do të jetë emri i pa.jtueshëm, i cili mund t’i jap fund epokës Erdogan.

Kush eshte njeriu qe Erdogan ja ka frlken ?! Ai po tenton ta rre zoje Erdoganin dhe… – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *