Kreu I Ri I Kishës Serbe: “Kosova Është ThemeI I Ekzistencës Sonë”

Kreu i ri i Kishës Ortodokse të Serbisë, Patriarku Porfirije, foli pas zgjedhjes së tij nga këshilli i kishës dhe shpaIosi qëndrimin se ‘Kosova e Met ohija’ është çështje e ide nti tetit serb. Në rast se e hum bim atë the mel të ekz isti mit, nuk jam i sigurt se populli ynë ka të ardhme, sipas tij.Është interes vital i kishës të mbrojë Kosovën’ tha Porfirije.Per la jmin e plo te kli ko ne re kla men me poshte
Kreu i ri i kishës Serbe: “Kosova është themeI i ekzistencës sonë” – Online (infospostmedia.com)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *