Kirurgu Amerikan çon pesh gjithë botën me zbulimin se cfarë se’mundje shkakton ”Pasuli”…

Serbian White Bean Soup (Pasulj)

 

 

 

Të lira të leh.ta për tu përgatitur dhe ofron shumë për fitime shëndetësore fasulet gjithashtu mund të shkaktojnë pro.bleme të caktuara. Fasulet për mbajnë aminoacide që janë bllo.qet ndërtuese të proteinave që trupi përdor për të shëruar dhe kri juar inde të reja si kockat muskujt flokët lëku.rën dhe gjakunn.

Ka shumë lloje fasu.lesh si fasule kallaj të zeza garbanzo të kuqe e të tjera dhe sot mu.nd ti blini në shumë mënyra të pa përpunuara të thata turshi të konser.vuara. E ndër sa shumica e njerëzve e lavdë.rojnë ka disa gjëra që shumë nuk i dinë për të.

Polemika për fasu.let veganët dhe vegjetarianët shpesh mbështeten te fasulet e zeza thjerrë zat dhe llojet e tjera të bishtajoreve si buri.mi kryesor i proteinave. Megjith atë dietistët si Paleo dhe Keto i shmangin plotësisht fasu.let sepse ato përmbajnë përbërës të diskutueshëm të quajtur lek tinaa.

Ka edhe lloje të ndry.shme fasule. Ndër sa qiqrat fasulet e marinarëve dhe shu.më të tjera janë një burim i mirë i vita minave B shumica e amerikanëve konsumojnë fasule të konservuara plot me aditivë dhe pa lëndë ushqyese të dobi.shme thotë Katie Wells.

Për fitimet shëndetësore të fasu.leve shumë lëndë ushqyese janë të mbushura në këtë kokërr mode ste. Prandaj fasulet ja.në të pasura me fibra dietike janë një burim i madh prote inash dhe përmbajnë vita.mina si folat dhe hekur. Gjith ashtu zakonisht sjell pak yndyrë dhe për.mban pak kalori duke e bërë atë një përbërës kryesor në dietën mes.dhetare dhe një dietë të bazuar në karbohidrate.

A mund të jenë fasu.let e pa shëndetshme? Problemi më i madh me fasu.let është se ato përmbajnë lektina të cilat janë të pra nishme në sasi të më.dha edhe në drithërat. Lektinat kryesisht veprojnë si gjemba në shku.rret e trëndafilit një masë mbrojtëse për bimën sigurisht ato nuk e dë.mtojnë lëkurën tuaj si gjemba ata su lmojnë sistemin tretës. Ato janë gjith ashtu një shkaktar krye.sor i artritit së mundjeve të zemrës dhe shumë së.mundjeve autoimune.