Jepet Paralajmerimi I Forte Qe Po Hallakat Serbet – Koha E Shqiptareve Po Vjen, Kjo Eshte Skema Speciale E Formuar Nga Miqtë Amerikan

Av oka,ti i njohur shqiptar Spartak Ngjela, ka thënë se his,toria e Shqipërisë do të marrë ngjyrën e të vërte,tës, dhe brenda saj, shpejt do të go dit,ën të gjithë ke qbë,rësit.Ngjela përmes një shkrimi në Facebook, ka th,eksuar se koha e Shqipërisë dhe shqiptarëve është duke ardhur, kurse histo,ria e saj e fshehur dhe e gra bitur bar bari,sht, po shfaqet dita-ditës, krejt kjo falë po litikë,s së Shte teve të Bash kuara të Ame rikë,s, përcjell “Bota sot”.“Tani po kuptohet konkret,isht se koha po e sjell progresin e vet goditës an tikor u,psio,n, sipas skemës që kanë përgatitur institucionet e speciali,zuara në Ame ri,kë”, ka shkruar ai mes tjerash.Ja shkrimi i plote:

https://www.facebook.com/spartak.ngjela/posts/10217949619364665

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *