Ja Goditja Per Kelyshin Vuçiq Nga Gjermania Qe Po Dridh Serbet! Pezullohen Projekte Ne…

 

Ja goditja per kelyshin Vuçiq nga Gjermania qe po dridh serbet! Pezullohen projekte ne…Gjermania pezullon projektet në Republikën Sërpska.Qeveria Federale e Gjermanisë do të pezullojë për,gatitjen e katër projekteve të infrastrukturës për entitetin Republika Sërpska në Bosnjë e Hercegovinë, në shumën prej 105 milion euro, konfirmoi Ministria e Punëve të Jashtme e Bosnjë e Hercegovinës për Radion Evropa e Lirë.Informacioni iu për,coll kësaj ministrie nga Ambasada e Gjermanisë në Bosnje e Hercegovinë.Në letër thuhet se projektet do të pezullohen derisa të hiqen vendimet e Asamblesë Kombëtare të Republikës Sërpska, të 10 dhjetorit 2021 dhe 10 shkurtit 2022, si dhe deri në për,fundimin e bllokadës aktuale të institucioneve shtetërore.Bëhet fjalë për vendimet e Asamblesë Kombëtare të Republikës Sërpska për të ashtu,quajturin transferim të kompetencave nga shteti në nivel entiteti dhe vendimi dhe për miratimin e Ligjit për pasurinë e paluajtshme, e cila shfrytëzohet për funksionimin e autoriteteve publike në Republikën Sërpska.Ligji u pezullua me një vendim nga Përfaqësuesi i Lartë në Bosnjë e Hercegovinë, Christian Schmidt, më 12 prill, sepse, sipas ligjit aktual, njësitë nuk mund të menaxhojnë pronën shtetërore.

Në dhjetor të vitit të kaluar, Asambleja Kombëtare e Republikës Sërpska vendosi që qeveria e këtij entiteti ka gjashtë muaj afat për të para,qitur në parlament ligjin për tatimin mbi vlerën e shtuar, ligjin për akcizat, ligjin për Këshillin e Lartë Gjyy,qësor dhe Pro,kurorial të Republikës Sërpska, si dhe ligjet për mbrojtjen dhe sigurinë.Këto janë kompetencat e shtetit të Bosnjë e Hercegovinës, për të cilat Republika Sërpska pretendon në mënyrë të paarsyeshme se duhet të jenë në juridiksionin e entitetit. Kushtetuta e Bosnjë e Hercegovinës nuk e lë një mundësi të tillë.Veprimet në entitetin Republika Sërpska, për të krijuar institucione paralele, janë dë,nuar njëzëri nga Bashkimi Evropian (BE) dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA).Politikanët nga Republika Sërpska kanë bllokuar institucionet shtetërore të Bosnjë e Hercegovinës që nga fundi i korrikut 2021, kur ish-Për,faqësuesi i Lartë, Valentin Inzko miratoi amendamentet në Kodin Penal të Bosnjë e Hercegovinës dhe vendosi se ishte k,rii,mm mohimi i gje n,oocci dt, si dhe i aktvendimeve për k,rii,mme të Iuf,tës të sjella në Gjyy,katën Ndërkombëtare e Hagës dhe nga gjyy,katat vendore të Bosnjë e Hercegovinës.Për çfarë projektesh bëhet fjalë?

Siç thuhet, bëhet fjalë për projektet Rehabilitimi i HE Trebinje IV, Rehabilitimi i HE Trebinje faza III, Ferma me erë Hërgud dhe Furnizimi i ujërave të zeza Gradishka.Qeveria Federale e Gjermanisë, siç theksohet në letër, qëndron fuqishëm në anën e Bosnjë e Hercegovinës dhe është e gatshme të zgjerojë bashkë,punimin dhe të intensifikojë mbështetjen për proceset e afrimit të Bosnjë e Hercegovinës kah Bashkimi Evropian.Gjithashtu, siç u tha, qeveria federale do të kundërshtojë me vendosmëri çdo destabilizim politik dhe ekonomik të Bosnjë e Hercegovinës, përmes aspiratave separatiste.

Ja goditja per kelyshin Vuçiq nga Gjermania qe po dridh serbet! Pezullohen projekte ne… – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *