Ja Dhurata Me E Re E FSK-Se Qe Erdhi Nga Amerika Dhe Qe Po I “Tmerron” Serbet

Visual search query image

Ja dhurata me e re e FSK-se qe erdhi nga Amerika dhe qe po i “tmerron” serbet.Ush tri.a ame ri,kane ka siguruar traj,nimin për sho.ferë dhe familjari,zimin në mekanikë në Automjetin e Sigurisë dhe të BIi,nduar M1117 (M1117 Ar mored Sec,urity Vehicle). Ky tra,jnim mbështet FSK-në për tran.zicionin 10 vjeçar. Shofe,rët e FSK-së tani do të ndërtojnë një plan trajnimi që ofron mundësi të mëdha të transportit për një.sitë e sig urisë”, thuhet në njof.tim.Ja Bl,indat E Ri Qe Kane Ar,dhur Donaci,on Nga Amerika Per Usht,rine Tone FSK-Ne:

Ja dhurata me e re e FSK-se qe erdhi nga Amerika dhe qe po i “tmerron” serbet – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *