Ish Ambasadorja E SHBASe Tregon Per Here Te Pare Qe Albin Kurti E Kishte Kundershtuar Mikeshen Me Te Mire Te Shqiptareve Madeleine Albright E Kam Pare Vete Letren Nga Z Kurti

 

Ish ambas adorja e SH BA-së: Kurti e k v,ërc jënoi me pro tjest,a ish-sekretaren Albright e kam parë vet letrën.Ambasa,dorja ame rik,ane në Kosovë, Tracey Ann Jacobson ka dek,laruar se vendi i saj nuk mund të ven,dos raporte nor male me Lëvizjen Vetëvendosje, përder,isa ajo nuk ndryshon takti kat e d hun,jshme.Në një intervistë për “InfoMagazinën” e televi,zionit Klan Kosova, dipl,omatja ame rika,ne ka treguar për herë të parë edhe përm,bajtjen e një letre që kohë më parë Kryetari i Vetëvendosjes, Albin Kurti, ia ka dër,guar ish-Sekreta res ame rik,ane të Shtetit, Madeleine Albright.Aty, sipas saj, ai e k v,ërc jënoi miken e madhe të Kosovës. “Me Vetëvendosjen kemi konta,kte ne nivele të ndryshme. Njerëzit mund të mos pajtohen për çështje të n,dryshme, por ne nuk paj,tohemi me taktikat e tyre të d hun,jshme”, ka deklar,uar ajo.

“Kam parë një letër të z. Kurtit kur kam ar,dhur këtu në Kosovë, e po ashtu kam parë një letër që z. Kurti ia ka dërguar ish-Sekretares ame rika,ne të Shtetit, Madeleine Albright, ku ai e k v,ërc jënoi ish-Shefen time se në,se ajo viziton Kosovën, ai do t’i nxje,rr njerëzit e tij në rrugë”, ka shtuar Ambas adorja Jacobson.Ju ftojme ne vazhdim te ndiqni videomaterialin nga ish ambasadorja:

Ish Ambasadorja E SHBASe Tregon Per Here Te Pare Qe Albin Kurti E Kishte Kundershtuar Mikeshen Me Te Mire Te Shqiptareve Madeleine Albright E Kam Pare Vete Letren Nga Z Kurti – New (news372media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *