“I Vetmi Memli Krasniqi Mundet Me E Rrëzu Albin Kurtin Nga Pushteti Absolut!!!”

Zgjedhjet e brend,shme ne PDK qe do te mbahen se shpejti, ne nje be te,je ne mes te Vlora Çitakut, Enver Hoxhajt dhe Memli Krasniqit, sipas Haxhiut, ky i fundit do te ish,te kryetari ideal.Por, si pas tij, Memli zgjidhet vetem nese PDKja do te donte nje lider te ar,dhshem te cilin nuk do ta de non,te per humbjet e dy pale zgjedh,jeve te fundit. Baton Haxhiu tha se vetem Krasniqi meri,ton te jete kryetar i PDKse, e madje tha se vetem ky mu,nd te fitoje kunder kryet,arit te LDKse, Lumir Abdixhikut dhe atij te VVse, Albin Kurtit.Ne se PDKja e do nje lider te ardh,shem, por nuk e de n,on per shkak te hum,bjeve, i vetmi qe e meriton eshte Memli Krasniqi. Te tjeret nuk e meri,tojne.Nese PDKja nderton parime dhe nder,ton ekipin per te ardhmen, atehere duhet ta fli joj,e Enver Hoxhajn, ka thene Baton Haxhiu.

“I vetmi Memli Krasniqi mundet me e rrëzu Albin Kurtin nga pushteti absolut!!!” – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *