Hashim Thaçi Nga Haga “Dri.Dh” Vendin Me Kete Qe Tha Per Qev.Erine E Albin Kurtit….

 

Ish-pres.identi i Kosovës, Hashim Thaçi, ka treguar se pse nuk ka pranuar të takohet me zyrtarët e Ministrisë së Drejtësisë. Sipas Thaçit kjo viz,itë u bë në ku,lmin e fushatës zgjedhore.Kështu ka bërë të ditur gaz.etari, Mero Baze, i cili thotë se ka vi,itu,ar Thaçin në njëvjetorin e para,bur,gi,mi,t.“Ato nuk erdhën të interesohen për ne, por donin të për,dorn,in takimin me mua, në ku,lmin e fushatës elektorale në Kosovë. Qeveria e Kosovës nuk na nd,ihmo,i duke na sjel,lë kafe apo duke na pyetur a u dhe,mb koka këtu ku jemi. Këto i sig,uro,jmë vetë. Ata na nd,ihm,oj,në me qëndrime publike, por pikërisht nga këto qëndrime na kanë dë,mtu,ar sa kanë mundur. Përveç qeverisë së Shqipërisë, askush nuk na ka ndi,hmu,ar”, i ka thënë Thaçi gazetarëve shqiptarë Mero Baze e Filip Çakuli gjatë një vizite që i kanë bërë atij në dhom,at e p,arab,ur,gim,it në Ha,gë, në një vjetorin e qëndrimit të tij aty, shkruan Baze.
Besimi se do të dilte i pa,fa,js,hëm, dhe bindja se kjo kryqëzatë mbi të dhe disa nga f,igur,at politike të Kosovës, ishte çm,imi që ata duhet të p,agua,nin deri në fund të je,tës së tyre për Kosovën, është i vetmi që u jepte kurajo në ato qeli ku ishin mb,yll,ur, ka shkruar tutje Baze.“Kur mendoj që dhe mund të ishim vr,ar,ë në lu,ft,ë, mendoj se gjithçka tjetër na bën më të fo,r,të”, – thotë pa shumë pat,et,izë,m, në dho,mën e ngu,s,htë të vi,zit,orëv,e, ka treguar Baze pas vizitës në Ha,g,ë

Hashim Thaçi nga Haga “dri.dh” vendin me kete qe tha per Qev.erine e Albin Kurtit…. – Online (infospostmedia.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *