Hashim Thaçi e largoi Tomë Gashin nga pozita e këshilltarit pasi zbuloi se ai po bashkëpunonte me sërbine

Reagon Tomë Gashi: Publikon detaje të reja për rastin e Astrit Deharit,  akuzon presidentin - Kosova ime

 

 

Ish-deputeti i Nismës, Milaim Zeka, ka deklaruar se ka hapur ra,st kundër av,okatit Tomë Gashi. Kjo për shkak të publi,kimit të një dokument,i nga Gashi, me të cilin pretend,onte se Zeka ka dës,hmuar në Gjh,ykatën Speciale.

Zeka ka akh,uza të tjerë për Gashin.Thotë se në një bisedë që ka pasur me Presidentin Thaçi, ky i f,undit ka thënë se e ka larguar Gashin nga pozita e këshil,ltarit juridik, pasi e ka kuptuar se është bas,hkëpunëtor i Serbisë.Zeka ka dekla,ruar se ka hapur rast ndaj Gashit, për shkak të postimit të cilin ky i fundit e ka shpërndarë në Facebook.“Dje i kam hapur rast Tomë Gashit. P,esë orë kam qenë në Polici. HVP FOTEN 5 SVEKONDA DHE SHFVQEN PVMJET EKSKLVZlVE

Ra,stin e kam hapë për shkak të shkri,mit që e ka bërë Tomë Gashi ndaj meje. Ajo s’ka qenë dëshmi, por ka qenë fjalë m,brojtëse. Tomë Gashi më nxjerr mua si dë,shmitar të Gjh,ykatës Speciale”, ka thënë Zeka.Zeka ka thënë se Gashi e quan “znaq,kë”, duke iu referuar fjalëve të Kadri Veselit.Ndërkaq thotë se Gashi e ka shpërn,darë një pjesë të procesit gjh,yqësor që është mbajtur në vitin 2016.“Edhe punën e zna,qkës, ai i referohet Kadri Veselit. Tomë Gashi më nxjerr edhe dëshmitar të Gjh,ykatës Speciale edhe agje,nt serb, le ta dëshmojë ai. Në vitin 2016 procesi gjh,yqësor në Kosovë që më është bërë, lind py,etja, pse e nxjerr tani ai nga viti 2016 tani në vitin 2020”, ka thënë Zeka. HVP FOTEN 5 SVEKONDA DHE SHFVQEN PVMJET EKSKLVZlVE

 

Hashim Thaçi e largoi Tomë Gashin nga pozita e këshilltarit pasi zbuloi se ai po bashkëpunonte me sërbine – Gazeta Publike (liteelink.com)