Halil Matosi dridhe gjithe Kosoven pas dekIaratave te Ganimete Musliut per Fondin e Sig urise duke i thene se..

-Halil Matosi dridhe gjithe Kosoven pas dekIaratave te Ganimete Musliut per Fondin e Sig urise duke i thene se..

-Ditëve të fun dit është publikuar një video e depu.tetës së PDKsë Ganimete Musliu e cila dëgjohej teksa i bënte thirrje mërgim tarëve në Gjermani mos ta për krahin Fondin e Sigurisë të krij.uar së fundmi nga Qeveria Kurti me të marr jehonën e publi kimit kjo video u komentua në përmasa të mëdha.

Për veç përkrahësve të hapjes së Fon.dit të Sigurisë dhe përkrahësve të Qeverisë Kurti edhe disa deputet të pozitës i do.lën kundër Musliut e për veç qëndrimit të kund.ërt me të pati edhe mijëra ofendime karshi saj.

Kre jt këtë Halil Matoshi po e sheh si mjaft të rrez.ikshme ai ka kriti kuar Haxhi Avdylin dhe Sali Zyben për deklaratat e tyre ndaj Musliut. Avdyli shkoi tejet larg ku Musliun e kraha.soni me serbën Bërnabiq për këtë krahasim Matoshi pati kri tika të ashpra. Kur një shqiptare të Kos ovës e krahason me një serb ai person potenc.ialisht është i rrez ikuar sepse me të thanë që ti je si këta ti ia hap rrugën dik.ush me dal me të v ra. E kur i thu kështu dikush mun.det me dal me ia ngjitë për fy ti u shpreh i frustuar Matoshi.

Halil Matosi dridhe gjithe Kosoven pas dekIaratave te Ganimete Musliut per Fondin e Sig urise duke i thene se.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *