Habitin shkencetaret kanadez. Ja kush te mbron prej Koronavirusit

Habitin shkencetaret kanadez. Ja kush te mbron prej Koronavirusit

Studiues kanadezë pretendojnë, se hash.ashi si bimë shëruese me gjasë të mbron edhe nga Corona. Rezutatet e tyre janë pjesë e një studimi për përdorimin e “can.nabis” në trajtimin e kanc.erit dhe sëmundjes Mo rbus Cr ohn.

Në luftën për gjetjen e një vaksine apo ilaçi kundër virusit SARS-CoV-2, studiuesit nuk ndjekin vetëm rrugë tradicionale. Ata kanë pasur në fokus edhe një kandidat ekzistues, Remdesivir, i zhvilluar për trajtimin e Ebol ës. Kurse në Gjerm ani vazhdojnë studimet klinike për një vaksinë kundër Coronës me një kandidat që u zhvillua për imunologjinë në luftimin e kancerit. Ndërsa një studim i fundit fra ncez jep të dhëna, se ni.kotina, që thithet si kalim kohe e shpesh me rrezikun e vd.ekjes, mund të të mbrojë nga virusi i ri.

Burimi: https://portaliarena.com/habitin-shkencetaret-kanadez-ja-kush-te-mbron-prej-koronavirusit/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *