Habit Behgjet PacolIi ” Putin nuk eshte njeri i keq por…”

Habit Behgjet PacolIi ” Putin nuk eshte njeri i keq por…”

Ndonëse aktua.lisht është njeriu më i urryer në mbarë botën, ky po.litikan kosovar e ka quajtur dikur Vladimir Putin si njëri i mirë Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Behgjet Pacolli në një intervistë për “undi.spatch” në New York në vitin 2018, në kohen sa ishte Mini.stër i Jashtëm i Kosovës kishte folur për rusët dhe pre.sidentin Vladimir Putin.. HAP REK LAMEN ME POSHTE PER TE VAZDHUAR

Në këtë intervi.stë ai e ka vlerësuar si njeri të mirë, pre.sidentin e Rusisë, Vladimir Putin.Pacolli, në këtë inter.vistë kishte thënë se po.pulli rus është i mirë, sikurse Putini dhe Rusia një ditë do ta kuptojë se pa.varësia e Kosovës, nuk i shkak.ton askujt dëm.I pyetur se si e njeh Putinin, Pacolli ka thënë se “E njoh sepse kam pu.nuar gjatë me rusët dhe kam res.pekt për po.pullin rus dhe e di shumë mirë se Putini është një prej këtyre njerë.zve të mirë”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *