Gjenerali i ushtrisë serbe jep paralajmërimin: “Jemi të gatshëm të futemi në Kosovë!”


Gjenerali serb Milan Mojsiloviq, nuk ka p ërjashtuar mundësinë e reagimit të Ushtrisë së Serbisë, nëse Frocat e Sigurisë së Kosovës futen në veri të Kosovës.JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON KE TU

Mojsiloviq, që është shef i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Serbe, ka thënë se ekziston mundësia që FSK të futet në veri. “Nuk e përjashtoj mundësinë që Frocat e Sigurisë që ekzistojnë në Kosovë e M. të angazhohen në mënyrë të njëanshme dhe në mënyrë d isproporcionale për të arritur disa pika politike në terren.

Gjenerali i ushtrisë serbe jep paralajmërimin: “Jemi të gatshëm të futemi në Kosovë!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *