Gjenerali i larte Rus con pesh gjithe boten me kerkesen e tij qe beri per Ushtaret Ukrainas / Ja cfare i tha ai…

Gjeneral koloneli rus Mikhail Mizintsev drej.tori i Qendrës Kombëtare Ruse për Menaxhimin e Mbrojtjes i ka bërë thirrje rezis tencës ukrainase në Mariupol që të dorëzojë ar mët. Komentet e tij u bënë në një konfe rencë të shpër.ndarë nga Ministria e Mbrojtjes e Rusisë, sipas Reuters.

Në ushtrinë ruse një gjene ral kolonel është i barabartë me një gjeneralejtnant në usht.rinë britanike ose gradën OF8 sipas përcaktimit të NATOs. Një kata strofë e tmerrshme humanitare është zhvi.lluar, tha gjeneral koloneli Mizintsev.

Politi kanët dhe forcat e mbroj.tjes ukrainase dhe perëndimore kanë fajësuar Rusinë për kata strofën humanitare. Të gjithë ata që i dorëzojnë ar mët kanë një kalim të sigurt të garan.tuar nga Mariupol, shtoi udhëheqësi ushtarak, duke thënë se korridoret human itare do të hapen nga Mariupol në orën 10 të mën.gjesit të së hënës, me orën e Moskës.

Gjenerali i larte Rus con pesh gjithe boten me kerkesen e tij qe beri per Ushtaret Ukrainas / Ja cfare i tha ai… – Online (aktivitetisot.online)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *