Gjenerali Hisen Berisha po trazon ujera ne vend e prek ne piken e tij te dobt Albin Kurtin duke i thene…

-Gjenerali Hisen Berisha po trazon ujera ne vend e prek ne piken e tij te dobt Albin Kurtin duke i thene…

-Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Hisen Berisha i ka bërë t,hirrje kryeministrit Albin Kurti që ta mby,llë dia,log,un me Serbinë me mar,rëve,shje.Ai kërkoi nga Kurti që të bëjë diçka dhe të mbe,tet në his,tori për atë vl,erë.Këtu ai përmendi edhe ish-kryeministrin dhe ish-presidentin Hashim Thaçi.Berisha tha se Thaçi ia ka sj,ellë Kosovës pav,ar,ësinë.

“Mb,ylle pr,obl,emin me Serbinë kryeministër ashtu siç e solli Hashim Thaçi pava,rës,inë. Ava,nco,je sis,tem,in arsimor, sepse pa një bazë të fo,rtë arsi,more nuk ka as ed,ukim pa,trio,tik për ta dashur vendin. Bëje diçka të madhe si kryeministër që të mbe,tesh në m,emo,rien e hist,orisë për vle,ra. Kryeministër prej 2014 kur PDK-ja nuk udh,ëheq me Qeverinë dhe st,ërke,qen që e keni bërë vendit ju sa is,hit opoz,itarë Kosova për,parim nuk ka pas,ur”, tha ai.

Gjenerali Hisen Berisha po trazon ujera ne vend e prek ne piken e tij te dobt Albin Kurtin duke i thene… – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *